חתירה לחברה צודקת בישראל

בשבת האחרונה קריאת התורה היתה מפרשת “שופטים”, המכילה את הפסוק המפורסם “צדק, צדק תרדוף.” היה זה הולם במיוחד בסוף שבוע זה, בו ישראלים יצאו לרחובות והשתתפו בהפגנה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו למען חברה צודקת, שכללה כמעט חצי מיליון אנשים מערים שונות מכל רחבי ישראל. מספר זה מייצג כ-6.3% מהאוכלוסייה, נתון המקביל להפגנה של 19,600,000 איש בחברה האמריקאית!

לכל אורך הקיץ בישראל, צעירים הובילו את תנועת המחאה לחברה צודקת יותר בישראל. הם הציתו מחדש תקווה בליבותיהם ומחשבותיהם של ישראלים צעירים ומבוגרים, דתיים וחילוניים, ספרדיים ואשכנזיים, בני המעמד הבינוני ועניים, ערבים ויהודים. היה זה מאמץ מגוון, רב-פנים ורב-ממדים, המנסה להיות כוללני ככל הניתן בחברה מפוצלת כמו החברה הישראלית.

הרעיון של ישראל כחברה צודקת אינו חדש; הוא מעוגן בהכרזת העצמאות שלנו: “מדינת ישראל […] תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל[…]”. אכן, רעיון זה נמצא כבר בדברי נביאי ישראל, ובמיוחד ישעיהו.

לפני כמה שבועות, נשאתי דרשה ב”שבת חזון”, שקיבלה את שמה מהפרק הראשון בספר ישעיהו, אותו קוראים בבתי כנסת בעולם היהודי בשבת בה מתחילים לקרוא בתורה מספר “דברים”. בפרק מפורסם זה של ספר ישעיהו, הנביא מדבר על שיבת העם היהודי לירושלים, וקובע כי “ציון, במשפט תפדה; ושביה, בצדקה.”

החשיבות של רדיפת צדק בארצנו הודגשה בפנינו שוב בשבת האחרונה, הן על ידי קריאת התורה והן על ידי ההפטרה (שוב מספר ישעיהו).

לכן היה זה מרגש וראוי שכמעט 500,000 איש הרימו את קולם בקריאה לממשלת ישראל—ולעולם כולו—קריאה לחתירה לחברה צודקת בארץ, שתהיה הוגנת ושוויונית לכל אזרחיה. היה זה מעורר השראה לראות שאנשים כה רבים בישראל חולקים ערך מרכזי זה, והביעו אותו אתמול בלילה בצורה משמעותית כל כך, ללא רטוריקה אלימה או מעשים אלימים.

מי ייתן ותהיה זו תחילתה של תקופה חדשה, שבה תחזור ישראל לערכיה הבסיסיים, ובכך תחזור לעצמה, הלכה למעשה!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: