דיאלוג בנושא תהליך השלום

מאת: ד”ר רון קרוניש

מאמר שפורסם ב22 לאפריל

ימים ספורים לפני חג הפסח, השתתפתי בדיון מתסכל ומדכא על “אתגרי שיחות השלום בימינו”. על פי מה ששמעתי מפי משתתפי הפאנל – ומה שאני שומע וקורא שוב ושוב בחדשות מדי יום – האתגרים גדולים הרבה יותר מהסיכויים לשלום בשלב זה. שני הצדדים מתבצרים היטב בעמדותיהם האידיאולוגיות, ולכן כל פשרה משמעותית לא נראית לעין.

הדיון בפאנל, שכותרתו הייתה “בין מדינה יהודית למדינה פלשתינית – אתגרי שיחות השלום בימינו”, יוזמה משותפת של קרן קונראד אדנאואר, יוזמת ז’נבה והמרכז לדיאלוג אסטרטגי של המכללה האקדמית נתניה, התקיים במרכז הכנסים ע”ש קונראד אדנאואר במשכנות שאננים בירושלים, מול קהל שמילא את האולם. השתתפו בו ח”כ לשעבר דן מרידור, שכיהן כשר בממשלות רבות בישראל, ואשרף אל עג’רמי, שר לשעבר בממשלה הפלשתינית שהיה ממונה על האסירים ברשות הפלשתינית וריצה עונש מאסר של 15 שנה בכלא הישראלי, שם למד עברית (הוא דיבר בעברית מצוינת מול הקהל, שרובו היה יהודי!).

Continue reading

A Dialogue about the Peace Process

Dr. Ron Kronish

Dr. Ron Kronish

By Ron Kronish

As published on the Times of Israel on April 22nd, 2014

few days before the Passover holiday began in Israel, I attended a frustrating and depressing panel discussion on the “The Challenges of the Current Peace Talks”. According to what I heard expressed by the panel members—and what I continue to read and hear on the news every day– the challenges are much great than the possibilities of peace at the present moment.   Both sides appear to be deeply entrenched in their current ideological positions, so that no meaningful compromise seems to be possible at this time.

The panel discussion, which was entitled “Between a Jewish State and a Palestinian State—The Challenges of the Current Peace Talks”, was co-sponsored by the Konrad Adenauer Foundation, the Geneva Initiative and the Netanya Academic  College’s Strategic Dialogue Center, and took place at the Konrad Adenauer Conference Center in Mishkenot Sha’ananim in Jerusalem, in front of a full audience.  It featured former Member of Knesset and minister in many governments in Israel over many decades, Mr. Dan Meridor, and a former Palestinian government minister by the name of Ashraf El Agermi, who was Minister for Prisoners of the Palestinian Authority and served 15 years in Israeli prisons, where he learned Hebrew very well (he spoke to the mostly Jewish audience in perfect Hebrew!).

Continue reading

Andere willkommen heissen, reich werden

Von Andrew Luisi & Chagit Lyssy

Andere willkommen heissen ist an und für sich schon eine schwierige Aufgabe, doch Miki Joelson glaubt, dass dies essenziell ist, um Beziehungen zu fördern und starke Bindungen zwischen Palästinensern und Israelis zu erzeugen. Miki arbeitete zwei Jahre lang als Leiterin des Programms “Faith to Faith/Face to Face“ (auf Deutsch: “Glaube gegenüber Glaube/Gesicht gegenüber Gesicht“), ein Partnerprojekt des Auburn Seminars in New York mit dem ICCI, und ist jetzt ein aktives Mitglied des ICCI Ehemaligen-Vereins für jüdische und palästinensische Jugendliche und junge Erwachsene für friedliche Koexistenz. Als jemand, die als Koordinatorin von Programmen und Events zur Förderung inter-religiöser Zusammenarbeit und Bewusstsein gearbeitet hat, vertrat sie den ICCI an der neunten Generalversammlung der Religionen für den Frieden in Wien, wo sie über ihre Arbeit mit ICCI zur Förderung von Einschliesslichkeit und dem Streben nach Koexistenz sprach.

Continue reading

“The Many Faces of Jerusalem” Photography Contest

Photography Contest

Welcoming the Other, Becoming Rich

By Andrew Luisi

Personally welcoming the other is a difficult task in and of itself; however, Miki Joelson believes it to be essential in order to foster relationships and create strong bonds amAndrew Head Shot, Staffong Jews and Palestinians. Miki worked for two years as a facilitator with the “Face to Face”/”Faith-to-Faith” —a partnership of Auburn Theological Seminary in New York and ICCI—and she now is an active participant in ICCI’s Alumni Community of Jewish and Palestinian Youth and Young Adults for Peaceful Coexistence.  As someone who has coordinated programs and events to inspire interfreligious collaboration and awareness, she has recently represented ICCI at the 9th World Assembly of Religions for Peace in Vienna, Austria in November 2013, where she spoke about her work with ICCI in promoting inclusivity and striving for coexistence between Palestinians and Jews.

Continue reading

Israeli Jews and Arabs Demonstrate Together Against Hate Crimes // Times of Israel

by Ron Kronish

as published in the Times of Israel on the 23rd of December 2013

Yesterday, for the first time, tens of Israeli Arabs and Jews demonstrated together opposite the office of Prime Minister Netanyahu in protest against the recent drastic increase of hate crimes against Arabs in the name of Tag Mechir (“Price Tag”). The demonstrators protested against the lack of response by the government to these acts, especially against the fact that none of the perpetrators have  been arrested.

The demonstrators carried signs which represented the names of towns and villages against which Tag Mechir attacks have taken place during the last 4 years. Two weeks ago, a mosque was vandalized in the Arab village of  Baka El Gharbiyah and therefore many from that town and surrounding  towns in their region participated in the demonstration.

Continue reading

Is the peace process as frozen as the weather?

by Ron Kronish

as published in the Times of Israel on the 14th of December.

It has been snowing in Jerusalem for the past 3 days. More snow has mounted up than I can remember in my 34 years of living in this city! It is quite amazing, and quite cold. Frigid and icy. Very dangerous. And practically nothing is moving. Life is at a standstill as we all stare out of our windows and gaze and the wonders and worries of Mother Nature.

Is this all a big metaphor for the so-called “Peace Process”? Is it too frozen? With no real movement! And isn’t it quite dangerous? After all, what is the alternative to the “Peace Process”? The “War Process”?  We are constantly being warned that the Third Intifada is coming if the diplomats do not reach an agreement.

Continue reading